VV de Beesterbolle

Kestieëlhieër Danny I

                                                                     Kestieëlhieër Danny I                                                                                                                                                   

As nówwe Kestieëlhieër wil ich mich gaer aan uch vuuërstelle

Miene naam es Danny Wulms en dit sezoen gaon ich uch vuuër as Kestieëlhieër Danny I.

36 jaor gelieëje bin ich op Luuëke geboeëre as zoeën van Harry en Marijke Wulms. Mer groeët gebracht bin ich op Moesel same met mien twieë zusjes; Marielle en Chantal.

Ongertösse bin ouch alweer `n paar jaor getrauwtj, met Jiri. Same hebbe vae `n dochter Luíza. `ne hieële tiêd hebbe vae same oppe Beest in `t oajerlik hoeës van Jiri gewoeëndj, mer vae woeëne now alweer `ne hieële tiêd aanne Hieërestraot op Groenewoud.


Wêrke daon ich beej internationaal transportbedrief Van de Wetering in Loosdrecht. Vae breenge voral buuëj van A noa B, mer daon ouch´t zwoarder transportwêrk.


Umdet ich vul oor inne waek oppe wieëg zit um di-j buuëj oppe gooj plaats te krieëge

keumtj mien wêrk ouch trök in mien ongerscheiding. En in mien orde; di-j van ´t rollendj buuëtje.


Um dieës periode good doeër te koame heb ich ´n schoeën gezelschap beejein gezochtj. Met dieës adjudante en gevolg verwacht ich zieëker det vae gaon knalle dit sezoen.


As ieërste stieët neteurlik naeve mich mien vrow Jiri. Verder heb ich naeve mich staon Marc op ´t Roeët, oad Landhieër Dennis Hendrix, en twieë oad Kestieëlhieëre Ron Bruynaers en Fredie van Bree. Genog ervaring aanwezig dus um mich good te kunne advisieëre en d‘r ´n schoeën fieëst van make, same met uch!


Ich hoeëp met di-j daag ´n pilske met uch de könne dreenke en wil dieëze intro aafsloeëte met mien devies:

Ff geine boeët achterop,

met dies daag loupe vae vuuërop!