VV de Beesterbolle

Kroeënpreenses Elysha & Kroeënpreens Pim I

                                                            Kroeënpaar 2018                                                              

                                                          

As eur Kroeënpaar wille vae os gaer aan uch vuuërstelle

Vae zeen Pim van Tuel en Elysha Smeets en herstikke gruuëts det vae dit sezoen op `t podium moge stoan as Pim I en Elysha I, eur Kroeënpaar 2018!

Ieërst wat mieër oeëver Kroeënpreens Pim, dae stieët te popele um zich aan uch vuuër te stelle.

Ich gaon de vastelaovundj beej de Beesterbölkes vuuër as Kroeënpreens en dao bin ich mer waat gruuëts op!

Vör degene di-j mich noch neet kinne, ich bin op 28 december 12 jaor gewoeëre en goan noa schoeël op OBS Muuëlenakker, doa zit ich in groep 8b beej meister Roy.

Ich bin unne zoeën van Frans van Frans van de dikke van Tuel en van Sandra vanne Pennelikker. Same met mien breurke Floris woeëne vae oppe Hieërestraot oppe Beest.

In miene vreeje tiêd voetbal ich beej  S.V. Laor inne D3 en toeës game ich gaer en ich kiek ouch gaer nao ’t voetballe oppe tillevies.

Âs adjadant heb ich miene gooje vreend Bram Remans gekoeëze. Bram zitj in groep 8a op OBS de Graasweenkel. Hae ès unne zoeën van Menno de gèldjtèller en zien mam es Katja van Paul vanne Gruyt. Hae voetbâltj inne D1 vanne MMC, en in zieëne vreeje tieëd deut hae ouch aan game en aan kickbôkse,dus hae ès neet bâng.

Mer vör noow genóg oeëver mich, ga wiltj neteurlik ouch wat mieër wieëte oeëver eur Kroeënprinses!

Mieëne naam es Elysha Smeets. Ich woeëj ontzèttundj gaer deîl uutmake van ’t Kroeënpaar vanne Beesterbölkes en bin dan ouch hieël erg bli-j det ich dit jaor eur Kroeënprinses bin.

Verder wil ich nog waat mieër oeëver mich zelf uut de deuk doon. Ich bin 12 jaor en zit in groep 8a van OBS Muuëlenakker, beej juf Kitty. Ich bin geboeëre âs dochter van Johan van Bèr vanne vieëver en mieën leef mam es Esmiralda van René Mols vanne autoe-bendj.

Bèr vanne vieëver es mieën opa en de ieërste Preens vanne Beesterbolle! Dus gae snaptj waal, det vastelaovendj veere zitj mich in `t blood.

Same met pap, mam, miene broor Jerrel en oeëze hoond “Shylo” woeën ich oppe  Windjmuuële, mer gae zeetj mich ’t dékste beej dânsschoeël Fresh dao dâns ich de sterre vanne hieëmel in verschillendje teams, ônger mieër ’t sjoowtieem “Fresh 4U”. Ouch vîng ich ’t herstikke schoeën um lôl te make met mien vriendinne.

Âs mieen adjudânte heb ich Robin gekoeëze, det es de prinses van ’t vuuërig jaor. Robin zag drèk jao wi-j ich um vroog! Ouch zieën aojers, Hennie vanne Bûkkum en Anita van Jaap de Meister, woore `t d’r drèk met ens want ze woeëje ’t gaer nog `ns metmake.

Robin zitj ôngertösse oppe Philips en `t dânsj ouch in verschillendje teams beej Fresh. Mér ouch paerdri-jje es `n groeëte hobby van Robin.

Vae Kroeënpreens Pim I en Kroeënprinses Elysha I, gaon same met uch de vastelaovendj in ônger oeës devies:

Vae zette voetbâl en dânse aanne kant

en trékke met de Beesterbolle doeër ’t Wieërterland!