VV de Beesterbolle

Bêste Beesterbolle en Beesterbolinnen,


De kalender vertêldj os det ut vastelaovundj sezoen 2020/2021 aanstaondje es.

Waas ut neet det dör in de wéreldj iets aan de hand es waat vör völ aanpassingen, versperringe en verbode zörgtj.

En det es Corona!

Vanaaf de zomer woere vae achter de scherme biezig met evaluties en veurbereidinge. As bestuur van de Beesterbolle hebbe vae de corona situatie stieeds in de gaate gehooi-je en de dao beej geldendje regels en veurschrifte.

Ut schoene van vastelaovundj es dae-je neet allein zeetj, oes zöstervereiniginge in ut Wieërterland zitte met ut zelfdje dilemma. Vae hebbe met al diees zöstervereiniginge 2 vergaderinge gehadj in september en oktoeber.

Vae as Beesterbolle stelle de volksgezondheid en veiligheid veurop en hebbe met pien in os hert besloete det vae vör ut vastelaovundj 2021 GÊIN hooghede zulle uutroope!

Dit es onger de huidige situatie neet verantwoerdj. Dit mede umdet vae van meining zeen det vae de hooghede onger de diees umstandighede gein volwaardig sezoen kunne bee-je met de vastelaovundj vering en belaeving deej vae nao streeve en hun gaer wille bee-je.

VV de Beesterbolle zal as vereiniging vör ut komendj sezoen constant bekieke of vae toch nog iets van un vastelaovundj aktiviteit kunne organisieere misschien in aangespasje vorm, det zal in de tieed blieke. Mér ut mot verantwoerdj zeen um det te doon

Vastelaovundj es un cultuur- en gemeinschaps good waat vae laevundj wille hooi-je oppe Beest en Muuëleakker, en dus zulle vae allert blieve woe en op waat vör menier meuglikhede ontstaon.


Met vrîntelikke Vastelaovendjgroete

Leon Princen – Vorst VV de Beesterbolle