Kestieëlhieër Raymond 1 2024

Kestieëlhieër 2024: Raymond 1

Weem bin ich?
Ich bin Raymond Keulen 49 jaor aod geboôre op 1 Mieërt 1974 oppe Hêlmundsewieeg as zoeên van Jos van Pel An en Corrie van Mien van Gon vanne Klatsert zaliger. Ich bin dao opgegrujtj saame met miene broor Marco.
Op dit môment woeën ich oppe Beest saame met mien vrâw Diana Keulen-vd Linden (Goudsmid) en oeës wichter Celina (15 jaor), Kroeënprinses 2020, en Jony (14 jaor) en 2 katten Damian en Kayleigh. Wèrreke doôn ich al mieër as 33 jaor, met hieël völ plezeer, in ut riêk vanne Buulder Buk beej de Budelse as drökker.
Vastelaovendj es neet wegk te deênke in oeës gezin. Nao de kermis begintj ut vastelaovendjblood te borrelen. Dit jaor wat ieerder wi-j ze mich kwaome vraoge um Kesteëlhieër 2024 te waere. Ich mos dao wul efkes oeëver naodeênke umdet ich lid bin van V.V. de Rogstaekers, mer diees kans laote vae ôs neet aafpakke. As lid vanne Rogstaekers bin ich betrokke beej 2 kemmisies. Det zeên de Evenemênten- en Traditionele aktiviteiten kemmisie. Ich hoeëp det ze ut mich neet kwaolik neeme det ich ânger dinger te doôn heb met di-j daag. Woeë ich kin bin ich durbeej det beloeëf ich uch!!

In 1997 hebbe ve met de PIVO stam Pic du Paradis van Scouting St. Maarten vastelaovendjvereîniging de Zieëmelezeîkers opgerichtj. Woeë ve jaore langk met kleine wages en as klein groep de optocht kleur hebbe probieëre te gaeve. Daoveur heb ich nog înkel jaore meziek gemaaktj met de Hermeni-j Vannix .
As ich neet bieëzig bin met Vastelaovendj dan zit ich neet stil. Dan heb ich nog înkel ânger hobby’s:
Beej Café de Two Jacks goes ich gaer ’n piêlke en det doôn ich al 22 jaor.
As ich mich es vervael bâw ich gaer met Lego, de zölder stieët dan auch beheurlik vol met alleîn mer doeëze Lego.
Lekker aete dao haoje ve auch van en mieëstal maake ve det zelluf klaor oppe BBQ/Kamado. Low en slow en dao haeje völ gedöldj vör noeëdig mer dan haeje wul wat. Of neet Vorst Marcel?

Meziek dao haoj ich auch van. Miene mezieksmaak es beheurlik breît, met de vastelaovendj nateurlik vastelaovendjsmeziek mer doeër ut jaor haer haoj ich wat van stieëvigere meziek van ska, rock, black en death metal. Dieeze meziek heb ich op vinyl plaetjes en di-j drei-j ich gaer op miene plaatespuuëler.
Mer mien groeëtste passie es toch mien doêve!!
Vanaaf 1985 bin ich heej mei-j begosj saame met mien Opa Tinus Clauwers zaliger. Nao 23 jaor op en nieër te ri-je um de doêve te verzörrige heb ich now de doêve aan hoes en det es wul feîn. De vrâw es wat minder enthiousiast!!
Zoeë as daeje zeetj zit ich neet stil en bin ich altiêd drök bieëzig.

Heej es dan auch mien orde uutgekaome:
Orde van ut Drökke Drökkerke
Saame met uch wille vae de vastelaovendj belaeve en d’r saame eîn groeët fieëst van maake ônger mien devies:

Vastelaovendj!! Ve gaon d’r mei-j nao bed en staon d’r mei-j op en zette de Beest op zieëne kop!!